History Sweden

We often associate watercolour painting with England––green hills in smiling landscapes with winding forest paths, romantic park benches and grazing woolly sheep. It is the English artists who have granted watercolour painting a status as its own art form. William Turner is the most prominent figure––he worked with watercolour techniques in a bold way and used brushes, sponges and knives to create magnificent art that is parallel in value to classic oil painting.

Many Swedish artists found inspiration in watercolour. Elias Martin (1739–1818) had been educated in England and embraced the lyrical and nature-focused romance that we associate with the typical English works. Egron Lundgren (1815–1875) also followed the English tradition. He worked for many years in England and was known especially for his fine portraits in watercolour. Anders Zorn (1860–1919) was able to refine the technology even more, which he showed both in portraits and in his depictions of folk life. Together with Carl Larsson (1853–1919), he is one of Sweden’s most esteemed artists of all time––his work combines English watercolour tradition with a sensitivity for people. The foremost Swedish watercolour painter of our time is Lars Lerin (born 1954). Like Anders Zorn, he is a watercolour artist whose talents include creating vibrating light. Lerin’s watercolours are filled with a special atmosphere: quiet and serene, or dark and dramatic. Concrete house facades, a solitary mountain cabin or a bird––simple scenes become special and complex when he creates his world. Lars Lerin is also well known to the Swedish audience through his books and TV programmes.

Tulla Grünberger

Arne Isacsson (1917–2010) is the great educator in watercolor painting here in Sweden and founded in 1944 an artschool in Bohuslan called Gerlesborgsskolan and 1958 in Stockholm. He was interested in the impact of light on the landscape and from a naturalistic depiction of the nature of Bohuslan, he experimented and developed in the 1990s an abstract expression, monotype, a technique in which light played an increasingly important role.

Video 29 min

Margareta Palm

Historia på svenska

Vi förknippar ofta akvarellmåleri med England – gröna kullar i leende landskap med ringlande skogsstigar, romantiska parkbänkar och betande ulliga får. Det är de engelska konstnärerna som givit akvarellmåleriet status som egen konstform. William Turner är den främste – han arbetade med akvarelltekniken på ett djärvt sätt och tog till borstar, svamp och knivar och kunde skapa stor konst likvärdigt det klassiska oljemåleriet.

Många svenska konstnärer inspirerades. Elias Martin (1739–1818) hade skolats i England och anammat det lyriska och naturromantiska som vi förknippar med det typiskt engelska. Egron Lundgren (1815–1875) följde också den engelska traditionen. Han arbetade i många år i England och var känd särskilt för sina fina porträtt i akvarell. Anders Zorn (1860–1919) kunde förädla tekniken ännu mer, vilket han visade både i porträtt och i sina folklivsskildringar. Tillsammans med Carl Larsson (1853–1919) tillhör han en av Sveriges mest uppskattade konstnärer genom tiderna – engelsk akvarelltradition förenat med känsla för människor. Vår tids främste svenske akvarellmålare är Lars Lerin (född 1954). Han är som Anders Zorn – en konstnär som med sina akvareller kan skapa ett vibrerande ljus. Lerins akvareller är fyllda av en speciell stämning – stilla och rofylld eller mörk och dramatisk. Husfasader i betong, en enslig fjällstuga eller en fågel – allt blir speciellt när han skapar sin värld. Lars Lerin är välkänd för den svenska publiken även med sina böcker och sina tv-program.

Tulla Grünberger

Arne Isacsson (1917–2010) kom att bli den store läromästaren inom akvarellmåleriet i Sverige då han 1944 startade Gerlesborgsskolan i Bohuslän och 1958 även i Stockholm. Han var intresserad av ljusets inverkan på landskapet och utifrån ett naturalistiskt skildrande av Bohusläns natur experimenterade han och utvecklade på 1990-talet ett abstrakt uttryck med monotypi, en teknik där ljuset spelade en allt viktigare roll.

Video 29 min

Margareta Palm

Elias Martin

https://www.historiesajten.se/visainfo.asp?id=621

https://buknet.bukowskis.com/sv/bukipedia/2839-elias-martin

Elias Martin, 1739–1818, Langholmen, 1787, watercolered pen drawing, National Museum Stockholm
Elias Martin, 1739–1818, Pastoral landscape with figures, 27,5 x 42,5 cm, Gouache, Bukowski

Egron Lundgren

http://www.artnet.com/artists/egron-sillif-lundgren/

Egron Lundgren, 1815–1875, Girl in folk costume, 31 x 19 cm, watercolor on paper, photo Uppsala auction
Egron Lundgren, 1815–1875, Motif from Dondiakera, 1858–1859, 62 x 39 cm, watercolor on paper, auction

Carl Larsson

https://www.carllarsson.se/carl-och-karin/carl/

Carl Larsson, 1853–1919, Flowers on the windowsill, 1894, 32 x 43 cm, watercolor, Nationalmuseum Stockholm
Carl Larsson, 1853–1919, Karin vid stranden, 1908, 52,5 x 74,5 cm, akvarell

Anders Zorn

https://www.nationalmuseum.se/anders-zorn-sveriges-m%C3%A4starm%C3%A5lare

https://zorn.se/besok/zornmuseet/

Anders Zorn, 1860–1920, Summer fun, 1886, 76 x 54 cm, watercolor, private collection
Anders Zorn, 1860–1920, Gunnlod, 1886, 27 x 18 cm, watercolor on paper, private collection, the Auction house Stockholm

Hilma af Klint

https://www.hilmaafklint.se/en/

Hilma af Klint, 1862–1944, The child and the mother, 1931, 33 x 25 cm, watercolor, Bukowski
Hilma af Klint, 1862–1944, without title, 1934, 49 x 34 cm, watercolor, the Auction house Gothenburg

Sigrid Hjertén

https://www.akvarellmuseet.org/utstallning/arne-isacsson

https://web.archive.org/web/20190213005524/https://www.dalademokraten.se/artikel/bocker/sigrid-hjerten-en-av-vara-storsta-modernister-i-konsten

Sigrid Hjertén, 1885–1948, French landscape, Le Midi, 50 x 37,5 cm, watercolor and pencils, photo Bukowskis
Sigrid Hjertén, 1885–1948, Southern French summer landscape, 33,5 x 44,5 cm, watercolor, photo Bukowskis

Isaac Grunewald

https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2014/12/Isaac-Grunewald.html

Isaac Grunewald, 1889–1946, In the garden, St. Aubin, 1920, 32 x 24 cm, watercolor, photo Bukowskis
Isaac Grunewald, 1889–1946, Furusund, 1941, 46 x 65 cm, watercolor, photo Bukowskis

Arne Isacsson

https://www.akvarellmuseet.org/utstallning/arne-isacsson

Video 29 min

Arne Isacsson, Farm in the valley, Provence, 1980s, Isacsson’s archive
Arne Isacsson, 1917–2010, Vulcanic boulder, 2000, 36 x 46 cm. Monotype, photo Midbjer

Contemporary Sweden