Watercolor Nordic OPEN EXHIBITION 2022

Pohjoismaiden avoin taidenäyttely internetissä avautuu 15.6.2022.

Vapaaseen tarjontaan perustuva jurytetty akvarellinäyttely on esillä kutsuttujen pohjoismaisten taiteilijoiden ja historiateosten kanssa ensimmäistä kertaa nettisivustona.
Covid-epidemia opetti kehittämään kuvataiteeseen lisää esitystapoja. Laadimme uudenlaisen yhteispohjoismaisen näyttelyformaatin, joka tarjoaa maiden taiteilijoiden teoksia paitsi nähtäväksi, myös myytäväksi suoraan taiteilijalta ilman provisioita.
Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa kukin pohjoismaa vuorollaan ottaa vetovastuun tämän nettinäyttelyn jatkumisesta.
Kiitokset kaikille 109 taiteilijalle, jotka uskoitte näyttelyideaan ja osallistuitte lähettämällä teosehdotuksenne kansainväliselle jurylle. Onnittelut 69 taiteilijalle, jotka tällä kertaa on valittu mukaan sivustolle.
Kiitos Nordisk Kulturfond ja eri maiden monet toimijat, jotka innostuitte mukaan syventämään akvarellitaidetietoutta omasta maastanne ja olette tehneet projektin mahdolliseksi.

15.6.2022 Helsinki ja Hailuoto
Aulikki Nukala ja Marjatta Hanhijoki

The Nordic Open Art Exhibition opens on 15 June 2022.

For the first time, the jurized watercolor exhibition based on free supply, is on a website with invited Nordic artists and historical works.
The Covid epidemic taught us to develop more presentation methods in the visual arts. We are creating a new kind of common Nordic exhibition format that offers works by artists from countries not only to be seen but also to be sold directly from the artist without commissions.
Our goal is for each Nordic country to take responsibility for the continuation of this online exhibition in the future.
Thanks to all 109 artists who believed in the exhibition idea and participated by submitting your painting proposals to the international jury. Congratulations to the 69 artists this time selected for the watercolornordic.com -site.
Thanks to Nordisk Kulturfond and many actors from different countries who got excited to deepen the knowledge of Nordic watercolor art in their own country and have made the project possible.

June 15. 2022 Helsinki and Hailuoto
Aulikki Nukala and Marjatta Hanhijoki

Open Exhibition 2022 | 69 artists, click the name to see the pictures | 69 taiteilijaa, klikkaa nimeä nähdäksesi kuvat: